Inleiding

 

Voor u ligt het jaarplan 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. In dit jaarplan geven wij onze speerpunten voor het jaar 2023 weer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkellijnen van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 – 2024. Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het werkgebied van Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Samenwerkende Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen

Met ingang van 1 oktober 2021 maakt ons Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (ZLZVH). De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad werken intensief samen op meerdere gebieden. Zo is één centrale toegang voor heel Zuid-Limburg ingesteld en is de externe uitstraling op elkaar afgestemd. Door ontwikkelingen, expertises en bepaalde specialismes met elkaar te delen benutten we onze kennis veel beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd. De jaarplannen van de drie afzonderlijke Zorg- en Veiligheidshuizen worden in een uniforme, herkenbare stijl gepubliceerd. Hiermee onderstrepen wij onze samenwerking, zonder de lokale belangen en opdrachten uit het oog te verliezen.

Werkcyclus

Dit jaarplan maakt onderdeel uit van onze nieuwe werkcyclus. Elk jaar stellen we een jaarplan op, waarin wij vooruitblikken waar het komend jaar onze focus komt te liggen. Daarnaast stellen we elk jaar een jaarverslag op waarin wij over onze werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar rapporteren.


Met deze werkcyclus zijn wij transparant voor onze gemeenten en ketenpartners en zijn wij in staat om het goede gesprek te voeren over ons werk en inzet op het thema Zorg en Veiligheid. Daarnaast helpt de werkcyclus om nog beter in te spelen op de trends en ontwikkelingen in de domeinen zorg en veiligheid.

 

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler links

Doelstelling

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler midden

Landelijke Meerjarenagenda

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler rechts

Speerpunten 2023

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler links COPY COPY

Lokale speerpunten

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler links COPY COPY

Financien

Foto - 6:4 verhouding - ankeiler links COPY COPY

Colofon


Inleiding

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...