Voorwoord_76

Inleiding

 

U leest het online jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek over de jaren 2020 en 2021. Deze periode werd gekenmerkt door het corona virus. De pandemie hield de wereld in zijn greep en ook in onze regio was de impact op de samenleving groot. Maar wij hebben deze periode doorstaan en als samenleving hebben we een hoge mate van flexibiliteit getoond. Dat geldt ook voor de medewerkers van ons Zorg- en Veiligheidshuis. Tijdens de hele pandemie inclusief de lockdowns zijn we met veel betrokkenheid en gedrevenheid ons werk blijven uitvoeren. In die periode is extra inzet geleverd in de verdere ontwikkeling van onze werkprocessen en de samenwerking met onze ketenpartners.

 

Samenwerking voor heel Zuid-Limburg

Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. We zijn afgelopen tijd meer naar elkaar gegroeid en we presenteren ons sinds eind 2021 naar buiten als de Samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen Zuid-Limburg. Dat doen we met een op elkaar afgestemde huisstijl, een gezamenlijke website en één centrale toegang voor alle meldingen uit heel Zuid-Limburg. In een interview met de managers van de drie Zorg- en Veiligheidshuizen leest u meer over de samenwerking. 

 

 

Duidelijke werkcyclus

Dit verslag is de verantwoording van ons werk als Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek over een periode van twee jaar. Het voordeel van dit 'dubbele' jaarverslag is dat u de ontwikkelingen en cijfers over beide jaren uitstekend met elkaar kunt vergelijken. Maar vanaf volgend jaar gaan wij elk kalenderjaar over onze werkzaamheden en resultaten rapporteren met een jaarverslag. Daarnaast stellen wij ook elk jaar een jaarplan op. Wij streven met deze werkwijze naar duidelijke en praktische documenten en een duidelijke werkcyclus. Dat ondersteunt de samenwerking met onze gemeenten en ketenpartners. Hiermee willen wij niet alleen transparant zijn, maar ook het goede gesprek voeren over ons werk en de inzet op de domeinen Zorg en Veiligheid. Om zo goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en trends op het gebied van Zorg en Veiligheid.

 

Cijfers en trends

De kern van dit jaarverslag zijn de cijfers en scores per thema en uitgesplitst per gemeente. Hierdoor worden de cijfers en trends snel duidelijk. Als er sprake is van een opvallende trend of ontwikkeling, dan wordt deze apart geduid met een korte toelichting. Ook de financiële begrotingscijfers over 2020 en 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek zijn terug te vinden in dit jaarverslag.

 

 

 

Voorwoord_166

 

"Het is belangrijk dat de Zorg- en Veiligheidshuizen in Zuid-Limburg goed met elkaar samenwerken. Dat leidt tot een nog betere aanpak van de complexe zorg- en veiligheidsissues in onze samenleving. Samen met de ketenpartners in onze regio en in Zuid-Limburg zetten we ons hier elke dag voor in."

 

Hans Verheijen

Burgemeester Sittard-Geleen

Inleiding

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...