Financien_71
Financiën

Zoals in de paragraaf ‘Trends en cijfers per thema’ aangegeven heeft het ZVH Westelijke Mijnstreek tot op heden het Regieteam kostendekkend kunnen faciliteren. De financiën laten echter een terugloop zien van het positief resultaat. Dit is te wijten aan o.a. de stijgende kosten en de positieve afwikkeling in 2020 ad € 45.000 van de Projectsubsidie Provincie Limburg 2013-2015 ten behoeve van de subsidieverantwoording van het project ‘Opvang van problemen in de overgangssituatie van de veiligheidshuizen'. Concreet betekent dit dat, ondanks dat het Regieteam genoemd wordt als thema in het jaarverslag voor de regio Westelijke Mijnstreek, het Regieteam onderwerp van gesprek zal zijn met betrekking tot de toekomstige dienstverlening van het ZVH Westelijke Mijnstreek en de financiering hiervan. Daarnaast is het in de doorontwikkeling van de Samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen Zuid-Limburg alsook de doorontwikkeling van het ZVH Westelijke Mijnstreek zelf van belang/gewenst om de diverse activiteiten (denk hierbij aan VIA, WvGGZ en Regieteam) in aanvulling op de PGA-aanpak (als core-business) tot één financieel pakket te vertalen middels één totaalbijdrage per inwoner.

Inkomsten 2020

 

Rijk: € 63.715

Gemeenten: € 502.456

Partners / Subsidies: € 341.072


Totaal: € 907.243

 

Uitgaven 2020

 

Algemeen: € 126.128

Personeel: € 729.359


Totaal: € 855.488   

 

Resultaat € 51.755

 

Inkomsten 2021

 

Rijk: € 63.715

Gemeenten: € 379.095

Partners / Subsidies: € 593.514


Totaal: € 1.036.324

 

Uitgaven 2021

 

Algemeen: € 127.799

Personeel: € 907.790


Totaal: € 1.035.589    

 

Resultaat € 735

 

Financien

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...