In gesprek met_168

Nauwe samenwerking op snijvlak zorg en veiligheid

 

De Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (ZLZVH) werken nauw samen. Die samenwerking kreeg op 1 oktober 2021 een officieel karakter met een startbijeenkomst in het hart van het eigen verzorgingsgebied. Bovenin de voormalige watertoren, de Reusch van Schimmert, werd door ZLZVH een livestream verzorgd. Aanwezig waren gemeentebestuurders, vertegenwoordigers van ketenpartners en de eigen medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het was een speciaal moment op een symbolische plek. De managers van de drie Samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen vertellen over het belang van een goede samenwerking in Zuid-Limburg.

 

Monique Kollau van ZVH Westelijke Mijnstreek: ‘vanuit de ketenpartners was er de roep om meer samenwerking en afstemming van onze werkprocessen. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Samen kunnen wij nog beter antwoord geven op de vragen en behoeftes die de ketenpartners hebben. Dat vraagt ook om een robuuste positionering van ons als Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen en dat maakt een intensieve samenwerking tussen onze Zorg- en Veiligheidshuizen belangrijk’.

 

Math Nijsten van ZVH Parkstad‘om tot deze samenwerking te komen hebben we elkaar als Zorg- en Veiligheidshuizen met elk ons eigen verzorgingsgebied in Zuid-Limburg eerst moeten vinden: op persoonlijk niveau en op organisatie niveau. Zuid-Limburg bestaat uit 16 gemeenten en we werken samen met ruim 70 ketenpartners. Dat maakt het wel complex. Maar het is ons goed gelukt om de samenwerking handen en voeten te geven en nu weten we beter wat we aan elkaar hebben. Soms hebben we op zorg- of veiligheidsgebied een specialisme ontwikkeld. Dat moet je van elkaar weten om ieders kracht beter te kunnen gebruiken. Nu kunnen we elkaar beter helpen en dat was een van onze doelstellingen’. Een trotse Math ziet een speciale synergie ontstaan: ‘onze samenwerking versterkt de kracht van ieders Zorg- en Veiligheidshuis, maar ook op de schaal van heel Zuid-Limburg. 1+1+1=4’. 

 

 

 

 

 

Marc Cornips van ZVH Maastricht Heuvelland kijkt terug en vooruit: ‘de bestuurlijke kerngroep gaf ons de opdracht om de samenwerking in Zuid-Limburg vorm te geven. Dat hebben we samen met onze medewerkers aangepakt. We hebben nu ook een gezamenlijke website www.zlzvh.nl. Nog belangrijker voor onze ketenpartners is dat we één centrale toegang hebben ontwikkeld voor alle meldingen. Waar je ook op de deur klopt, de werkwijzen van de Zorg- en Veiligheidshuizen zijn op elkaar afgestemd en melders worden beter geholpen. Om te komen tot een effectieve en efficiënte aanpak is dat heel belangrijk. Onze partners weten beter wat ze van ons kunnen verwachten’. Marc ziet ook een duidelijke meerwaarde van de samenwerking op kennisniveau: ‘Als we zelf een stuk kennis niet in eigen huis hebben, dan tanken we dat of andere vormen van hulp bij een van onze collega Zorg- en Veiligheidshuizen. Zo werkt dat en zo hoort dat’!

 

De Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkelen steeds meer door. ‘Dat doen wij op grond van onze expertise op beide domeinen zorg en veiligheid. Daarbij moeten wij samen met onze ketenpartner meer en meer buiten de grenzen denken en werken’, aldus Monique Kollau. ‘Dat vraagt om een goede coördinatie, waarbij we als Zorg- en Veiligheidshuizen toezien op de gemaakte afspraken. Daar hebben wij onze toegevoegde waarde. En zo helpen wij om de regio Zuid-Limburg een stuk veiliger te maken met zorg voor de mensen die onze hulp nodig hebben’.    

In gesprek met

 

 

"Samen met ketenpartners buiten de grenzen denken en werken."

#dekrachtvandichterbij

 

 

Monique Kollau 

Manager Zorg- en Veiligheidshuis 

Westelijke Mijnstreek

 

In gesprek met

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...